ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Кои от тези убеждения ви пречат в живота?

 

Мисловни процеси изяждащи съзнанието ни, стопиращи ни към прогреса! Съществуват редица мисловни модели, които непрекъснато ни възпират да се развиваме, пораждат страх от това да вървим напред, пречат ни да бъдем щастливи… 

…и да постигаме това, за което мечтаем. Четете, след което свалете ръчната спирачка в мозъка си и натиснете газта до дупка: 

1. Не ме бива достатъчно 

Много от нас си спомнят как стоят в училищния двор в очакване да бъдат избрани за отбора. Независимо кога сте били избрани в крайна сметка, ако не сте били посочени първи, вие сте се почувствали нисши и пренебрегнати. 

Този процес се случва многократно през целия ви живот: работата, която не сте получили, връзката, която се е разпаднала, съобщение от електроснабдителната компания, че ще ви прекъснат електричеството.

Трудно е да се чувствате добре и доволен от себе си, когато се случват такива неща и постоянно се измъчвате от това чувство. За нещастие, когато решите да промените живота си, то може да ви попречи да постигате успех.

Онова гласче, скрито в ума ви, казва, че не ви бива достатъчно, докато в това време вие правите всичко възможно да постигнете целите си. Това е все едно едновременно да сте стъпили с единия крак на педала за газта, а с другия – на спирачките. 

2. Никой не ме харесва 

Определено всеки си има недостатъци, а някои хора са твърде склонни да ги изтъкват в най-неподходящите моменти. 

Може да си мислите, че не умеете да говорите изящно и стегнато или че нямате съвършени обноски, или може би смятате, че не сте си точно на мястото. 

Може да е лесно да предположите, че никой не ви харесва просто защото нямате широки социални контакти. 

Разбира се, подобно на всички ограничаващи убеждения, и това е автоматично изпълняващо се. Тъй като вярвате, че не заслужавате приятелства, връзки или успех, вие не се опитвате да имате такива и следователно нямате. 

Щом осъзнаете, че това възприятие не отговаря на действителността, можете да предприемете стъпки за обръщане на неговите последици. 

3. Не искам да бъда отхвърлен 

Това е често срещано ограничаващо съзнанието и мисленето убеждение, което засяга много хора с различно обществено положение и професия. 

То съществува у студент, който се бои да помоли преподавателя за помощ; у работник, който моли колега за подкрепа, и особено у човек, който се опитва да покани някого на любовна среща. 

Това контранамерение е породено предимно от страх. Никой не иска да го отблъснат, но страхът от отблъскване често е по-голям и по-важен от самото събитие. Само вие можете да решите да не допускате той да попречи на плановете ви. 

4. Мисълта, че това е невъзможно! 

Има неща, които са възможни, и неща, които смятаме, че са възможни за нас. Те често са много различни.

Макар че може и да осъзнавате, че мнозина други неведнъж са постигали целите, които си поставяте вие в живота, възможно е да ги поставяте в категорията „невъзможни“, защото смятате, че ви липсват нужните качества, познания, средства или ресурси за постигането им.

Това всъщност е свързано с първото контранамерение: не смятате, че сте достатъчно добри. Именно така сортирате целите или задачите си в живота в списъка на „това мога” и „това не го мога”. 

Това се случва автоматично на подсъзнателно ниво и често ви кара да отхвърляте идеи, преди още да са обмислени. 

5. Ограничен поглед 

Хората с това убеждение смятат, че съществува само едно решение за конкретен проблем или че има само един начин да се изпълни определена задача. 

Например, може би си мислите, че единственият начин да изкарвате наистина добри пари е да получите добро образование, да си намерите добра работа и с труд да се издигнете по корпоративната стълбица. 

Но много хора, работещи в собствени фирми печелят прилично. 

Ако отговорът ви започва с: „Да, но…”, тогава вие имате това контранамерение и смятате, че за вас нещата могат да се случат само по един начин и той трябва да е точно определен. 

Последиците са, че това ограничава всички останали възможности за успех, които могат да се окажат надеждни пътища за постигане на вашите цели.

Вие казвате, че другите методи може да са надеждни за някой друг, но по някаква причина на вас не ви вършат работа.

6. И без друго няма да се получи 

Това е едно от най-гибелните убеждения, които някой може да има и, за жалост, е много често срещано. 

Това са хората, които постоянно виждат най-лошото, почти сякаш се опитват да се предпазят от осъществяване на надеждите си. 

Често тези хора вярват, че каквото и да направят, то ще се провали, затова не опитват или правят съвсем половинчат и повърхностен опит. 

Това отново е автоматично осъществяващо се пророчество: те се провалят не защото е било неизбежно, а защото са вярвали, че е така.

Може да е трудно да не бъдете скептичен, когато опитвате нещо ново. Ако обаче позволите на мисълта, че няма да се получи да се задържи твърде дълго, многократно ще се проваляте, с което ще подсилите това убеждение.

7. Не съм специален 

Това контранамерение е основното убеждение, че успехът изисква специално умение или искра, които вие не притежавате. 

Това е чувството, че просто сте на средно равнище и е твърде много да се очаква, че ще постигнете нещо велико. 

Това убеждение, че не сте „избрани” ви позволява да избегнете отговорностите на това да направите правилния избор за живота си.

В края на краищата вие носите отговорност за успеха си, но с тази заседнала в съзнанието ви мисъл може би е по-лесно да намерите нещо или някого, на когото да припишете вината, вместо да направите нужния избор, за да постигнете успех.

В заключение 

Макар и кратък, този списък ви дава добра представа за типа задръжки, които контранамеренията и ограничаващите убеждения могат да създадат в живота ви. 

Едно от най-удивителните твърдения, е че дори и да преживеете страхотен успех в една област от живота си и след това да престанете да използвате наличните средства, все още можете да се върнете към тези идеи, за да започнете отново. 

Никога не е твърде рано и никога не е прекалено късно: можете да се захванете с нещо или да подновите опитите си буквално във всеки момент от живота си. 

Също толкова важно е да разберете, че не може да мислите постоянно за крайния резултат. 

Не може да имате стеснена перспектива за целите и да настоявате онова, което искате, да се изпълни само по един определен начин и в съответствие с вашите конкретни представи. 

 

http://career.pleven-mg.com/

 

Обучения

Начало Полезно Полезни статии Кои от тези убеждения ви пречат в живота?