ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Защо е важно да насочвате мислите си в правилната посока?

"Следете за мислите си, защото стават ваши думи,
следете за думите си, защото стават ваши действия,
следете за действията си, защото  стават ваши навици,
следете за навиците си, защото те формират вашата същност (характер, личност),
следете същността си, защото тя става ваша съдба.
Следователно вашата съдба зависи от вашите мисли."

Умеете ли да насочвате мислите си в правилната посока? Това не е сложно! Отдавна за тази цел се използват различни прийоми и практики, а най-лесната от тях е практиката на афирмация (позитивно утвърдително предложение, формулиращо вашите цели ) и аформация (въпрос, формулиращ вашата цел). Изследванията показват, че използвайки въпросителна интонация, постигаме по-големи успехи в насочването на своите мисли към постигането на някаква цел! И така, формулираме си един-два полезни въпроса и цял ден тренираме навика за концентрация, като си задаваме тези въпроси, събуждайки своето съзнание. Опитайте!

А ето и примери за полезните въпроси:

Защо всеки ден съм бодър и щастлив?

Защо обичам своята работа и печеля добри пари от нея?

Защо имам добрите отношения и обичта на другите?

Защо имам уютно и добре подредено жилище?

Защо всеки ден с лекота научавам все нови и нови неща?

Защо всеки ден се грижа за своето здраве и се чувствам все по-добре?

 

Обучения

Начало Полезно Полезни статии Защо е важно да насочвате мислите си в правилната посока?