ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Чеченска легенда за истината

 

В стари времена живял млад човек, който всички считали за чудак. В детството си наблюдавал, как хората се карали заради истината, правели войни и всеки имал своя истина. Но никой не знаел, какво е това "истина" и как изглежда тя. Той бил сигурен,че някъде тя може да се намери и решил да я търси и след това да разкаже за нея. Заклел се,че няма да се ожени докато не открие истината.Така той напуснал родния си дом.

Минали много години, кожата му изсъхнала от слънцето, стъпалата му се покрили с мазоли. Навсякъде бил -  където чуел, че има мъдрец, отивал при него и го питал за истината. Добрал се до непозната земя – само пясък и пустота. Лежейки на горещия пясък, човекът се готвел за смъртта. Изведнъж дочул човешка реч и помислил, че халюцинира. Към него се приближили хора, яздещи непознати животни и облечени в странни дрехи. Те му казали,че нарушил границите на техните земи, затова ще го заведат при своя управител и ще бъде наказан.

Завели го при човек в бели дрехи, седящ на величествен трон. Владетелят го попитал, какво прави по техните земи, и човекът му отговорил, че търси истината. Тогава владетелят го попитал наистина ли иска да види истината. Човекът отвърнал, че е готов да даде живота си, но да я види. Тогава владетелят му отвърнал, че ще му покаже истината и ще му подари живота.

Завели странника в голяма зала, в която по средата стояло нещо, покрито с бяло покривало. Владетелят заповядал да свалят покривалото. Странникът се вкаменил – пред него стояло огромно, с неопределен цвят и форма, слизесто безгръбначно същество, видът на което предизвиквал отвращение.

Натъжил се човекът - как сега ще се върне и ще каже на хората, какво представлява истината. А владетелят разбрал отчаянието, му и казал: "А ми, тогава...  излъжи!".

 

Обучения

Начало Полезно Полезни статии Чеченска легенда за истината