ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

КиберлюбовТук е киберинструкцията как да инсталираме в нашия живот програмата Любов!


Клиент (К): Имам проблем, можете ли да ми помогнете?
Обслужване на клиенти (ОК): Да, мога да ви помогна. Искате да инсталирате Любов? Първата стъпка е да отворите Сърцето си, намерихте ли го?
К: Да, намерих го, но няколко програми се активират в момента. Мога ли да започна инсталацията?
ОК: Кои са те?
К: Да видим... активират се оскърбления.ехе, нискосамочувствие.ехе, неприязън.ехе, омраза.сом.
ОК: Нямя проблем, Любов автоматично ще изтрие оскърбления.ехе от вашата система. Може би ще остане в постоянната ви памет, но няма да ви създава проблеми. Любов вероятно ще се инсталира върху нискосамочувствие.ехе със свой модул, наречен високосамочувствие.ехе. Трябва да се отървете напълно от омраза.сом и неприязън.ехе. Тези програми пречат на инсталацията на Любов.
К: Не знам как да ги деактивирам.
ОК: Отидете в началното меню и изберете прошка.ехе. Повторете операцията толкова пъти, колкото е необходимо, за да се изтрият омраза.сом и неприязън.ехе.
К: Готово. Любов започна да се инсталира автоматично.
ОК: Ще получите съобщение, че Любов ще се инсталира до края на активния живот на вашето сърце. Получихте ли го?
К: Да, виждам го. Означава ли това, че инсталацията е приключила?
ОК: Така е. Помнете, че имате само основната версия на програмата. Трябва да започнете да свързвате Сърцето си към други Сърца, за да я актуализирате.
К: Излиза ми съобщение за грешка. Какво да правя?
ОК: Какво пише в съобщението?
К: Пише: „Грешка 412. Не са активирани всички компоненти на програмата.“
ОК: Не се притеснявайте, това е често срещан проблем: Любов е конфигурирана, за да се активира в други сърца, не във вашето собствено. Това е един от сложните въпроси на програмирането, но на достъпен език означава, че първо трябва да Обичате собственото си Сърце, преди да Заобичате други. Можете ли да намерите директорията, наречена себеприемане?
К: Ето я!
ОК: Кликнете върху следните файлове: прошка.сом, себеуважение.тхт,доброта.doc и ги копирайте в директория Моето сърце. Системата ще ги запише върху всички конфликтни файлове и неизправни програми. Също така трябва да изтриете самокритичност.ехе от всички директории.
К: Готово. Моето сърце започна да се пълни с много хубави файлове. Усмивка.MPG, сега се отваря на монитора ми и показва, че нежност.сом, помирение.ехе и радост.сом сами се копират в Моето сърце.
ОК: Значи Любов е инсталирана и активирана. Оттук нататък може да управлявате ситуацията с чувствителност. Любов е безплатна. Убедете се, че я дарявате в нейната цялост и с всички нейни модули на всички хора, които познавате.

Енрике Марискал „Приказки за подарък на чувствителни хора"

 

Обучения