ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Нужда от трансформация?

Ако сме сложили плъха в лабиринт с 4 тонела, и започваме да слагаме сиренце в 4-ия тонел, плъхът след някакво време ще се научи да търси сирене в 4-ия тонел.

Искаш ли сирене? Зип-зип-зип в четвъртия тонел – ето го сиренето. Пак искаш сирене? Зип-зип-зип в четвъртия тонел – ето го пак! След някакво време великият Бог с бялата престилка слага сиренето в другия тонел. Плъхчето зип-зип-зип в четвъртия тонел. Сиренето го няма. Плъха изскача. Пак се мушка в 4-ия тонел. Няма сирене. Изскача. След някакво време плъха ще спре да тича към 4-ия тонел и ще потърси сиренето някъде на друго място.

Разликата между човека и плъха е лесна – човекът ще тича към 4-ия тонел вечно! Вечно!

Човекът е увярвал в 4-ия тонел. Плъховете в нищо не вярват – тях ги интересува сиренето. А човекът е повярвал в 4-ия тонел, и смята, че е правилно да се тича натам, без значение – има ли там сирене или го няма. На човека, повече от сиренето, му трябва той да бъде прав.

Вие всичките сте хора, за жалост, а не плъхове, затова вие винаги сте прави. Ето затова дълго време вие не сте получавали сирене и животът ви не работи. Вие вярвате в прекалено голямо количество  4-те тонели... Вие по-добре да се окажете прави, отколкото щастливи, и вие с години тичате към 4-те тонели за да докажете това.

Люк Райнхарт

 

Обучения

Начало Полезно Полезни статии Нужда от трансформация?