ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Вашето дете започва живота си с вашите проблеми

Отглеждайки своите деца и възпитавайки в тях полезните навици, ние рядко се замисляме за това, че най-силния метод на възпитанието е личния пример.

Децата ни винаги ще копират първо нашите модели на поведение, а след това, ще формират своите на базата придобития житейски опит. Техния опит може да бъде много по-добър, ако ние ще спазваме елементарните норми и правила на човешкото сътрудничество - както при диалога с детето, така и при взаимодействието си с другите хора.

Предлагаме на вашето внимание един творчески подарък, направен за Карин дом от Центъра за семейна подкрепа в Уелс, Великобритания. Това са несложни правила, които можем по-често да си напомняме и да прилагаме в реалния живот:

"Ако детето живее с критика, то ще се научи да осъжда.

Ако детето живее с вражда, то ще се научи да се бие.

Ако детето живее с подигравки, то ще стане неуверено.

Ако детето ще живее със срам, то ще се научи да се чувства виновно.

Ако детето живее с толерантност, то ще се научи на търпеливост.

Ако детето живее с насърчение, то ще се научи на увереност.

Ако детето живее с похвали, то ще се научи да оценява.

Ако дедето ще живее с честност, то ще се научи на справедливост.

Ако детето живее със сигурност, то ще се научи да вярва.

Ако детето живее с приятелство, то ще се научи да дава на света."

 

А това е един тест, който може да ви подскаже, какъв тип възпитание се практикува във вашето семейство.

Тест: КАКЪВ ТИП МАЙКА СИ

 


 

Обучения

Начало Полезно Полезни статии Вашето дете започва живота си с вашите проблеми