ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Притча за вечно бунтуващия се дух

Посвещава се на хилядите безименни герои от интернет форумите и социалните мрежи.

В далечни времена във Франция по волята на съдбата на смъртно наказание на гилотина били осъдени трима души: оптимист, песимист и един вечно недоволен  с бунтуващ дух...

Оптимистът трябвало да бъде екзекутиран пръв. Когато го попитали за последно желание, той отговорил: „Животът ми беше хубав и интересен! Моля, да ме екзекутирате с лице към небето – ще ми е интересно да видя, как пада този нож на гилотината...”

Така и направили. Сложили го с лице нагоре и пуснали гилотината ...

А ножът проскърцал и спрял на милиметри от шията му...  Съгласно обичая, оптимистът бил помилван.

Попитали и песимиста за последно желание. Той отговорил:”Животът беше безкрайно тъжен и труден! А сега и този нож... И алчна за зрелища кръвожадна тълпа... Завържете ми очите и запушете ушите ми с памук!”

Така и направили. Пуснали гилотината...  

А ножът пак проскърцал и спрял на милиметри от  шията му...  Съгласно обичаят песимистът бил помилван.

Накрая попитали за последно желание и вечно недоволния  с бунтуващия се дух:
- Последно желание, последно желание... Дори гилотината не можете да си оправите!... – отговорил човека.
 

 

Обучения

Начало Полезно Полезни статии Притча за вечно бунтуващия се дух