ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Господ и човекът

Човекът прошепна:"Господи, поговори с мен!" И полските цветя му запяха. Но човекът не ги чуваше.

Човекът провикна: "Господи, поговори с мен!" И удари гръм и проблясна светкавица в небето. Но човекът не разбираше!

Човекът се огледа и каза: "Господи, позволи ми да Те видя!" И звезди засияха в небето. Но човекът не ги поглеждаше!

Човекът провикна отново:"Господи, яви ми чудо!" И нов живот се роди на пролет. Но човекът не го забелязваше...

Човекът заплака от отчаяние: "Докосни ме, Господи, и дай ми да разбера, че Си тук!" И тогава Господ се спусна и го докосна.

...Но човекът си махна от рамото пеперудата и си тръгна.....

Това е посланието на този красив видеоклип - вижте го и вие!

http://www.youtube.com/watch?v=ll_XdW-fO-s

 

Обучения