ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Прави, каквото трябва, и да става това, което трябва да стане.Един крал обикалял своето кралство. На един огрян от слънцето склон забелязал да работи, превил гръб, благочестив старец.

Следван от свитата си, кралят се приближил и видял, че старецът сади малки, едногодишни фиданки.

"Какво правиш?"- попитал кралят.

"Садя орехи" - отвърнал старецът.

Кралят се учудил: "Ти си вече толкова стар. Защо садиш фиданки, чиито листа няма да можеш да видиш, под чиято сянка вяма да почиваш и чиито плодове няма да ядеш?"

Старецът погледнал нагоре и казал: "Дошлите преди нас са садили и ние можахме да берем. Сега ние садим, за да могат идващите след нас да берат."

Он книгата на Н.Песешкиан "Търговецът и папагалът"

 

Обучения

Начало Полезно Полезни статии Прави, каквото трябва, и да става това, което трябва да стане.