ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Лично за теб

Дори без да осъзнаваме понякога, ние непрекъснато се променяме – животът го налага. Някои от нас губят усмивката са, други – семействата си, приятелите си, работата си... дори себе си. Ако се оставим да плуваме по течението на живота обаче, отиваме единствено към старостта и смъртта, а никой от нас не иска това, нали? Не е късно да хванем юздите на собствения си живот и да се научим как да се чувстваме максимално удовлетворени от него. Да се отърсим от страховете си, да осмислим целите и да догоним най-смелите си мечти. Всеки от нас може. Ти също!

 „Как да реализираме целите си”

Хайде да си признаем! Колко пъти сме оставяли днешната работа за утре, колко пъти сме се лутали без цел и още колко цели са останали нереализирани... Това поведение е в човешката природа, но ако не му противодействаме, никога няма да открием себе си и никога няма да можем да кажем „Ето за това живях!”...

Една реализирана цел е още една стъпка към доброто самочувствие, към спокойствието и радостта, че си успял и си потребен. Освен моралното задоволство, постигането на целите е свързано и с чисто физически комфорт от спечелените пари, от развитите умения, от пълноценните връзки. Често обаче не знаем как да постигнем всичко това, а незнанието демотивира. В този тренинг можем да ти помогнем да формулираш, планираш и реализираш своите цели и напълно да разгърнеш възможностите си. След обучението вече ще умееш сам да се мотивираш и да повишаваш тонуса си, ще развиеш навици за избиране на оптимални решения, ще подобриш уменията си за общуване в насока подпомагаща реализацията на твоите цели, ще можеш да използваш психофизически техники и методи при поставяне и реализиране на целите и разгръщане на личностните възможности.

 

„Ваксина срещу страха”

Този тренинг е за теб, ако искаш да се научиш да реагираш бързо и правилно в непредвидени ситуации, да запазваш спокойствие и да действаш разумно.
Ако пък във века на фобиите, ти също изпитваш определени специфични страхове, от които искаш да се освободиш, ние имаме ваксината за теб. Имаш пристъпи на паника и чувстваш, че няма да справиш често, дори без реална причина? Не можеш да летиш със самолет? Страхуваш се от паяци? Ще ти помогнем да заживееш пълноценен и щастлив живот! Ще те научим как да действаш в реални житейски ситуации и най-важното – как да насочваш енергията на безпокойството към себереализация.

Основни знания и умения, които ще придобиеш:

 • Осъзнаване, анализ и конкретизация на подсъзнателните страхове, които блокират разгръщането на индивидуалния потенциал;
 • Развиване на умения за самоизучаване и изработване на индивидуална "карта на страховете";
 • Изготвяне на индивидуален план за преодоляване на страховете ;
 • Разширяване на полето на увереността;
 • Прилагане на методи за корекция на характера;
 • Самостоятелна корекция на ценностната система;
 • Развиване на умения за премахване на напрежението и релаксация;
 • Стабилизиране на психоемоционалното състояние чрез:
  - упражнения за укрепване на психиката,
  - специални физически упражнения,
  - акупунктурен масаж;   
 • Използване на техники за реакция в екстремни ситуации.


 

 

Обучения