ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Психологическо консултиране

Задачата на психологическото консултиране най-вече се състои в изясняване на съществуващ при пациента проблем и предоставяне  на препоръки за справяне с него.

 

То има четири важни особености:

1) Пациентът е активната страна в консултирането, той сам търси помощ

 за себе си или за някой от своите близки хора.

 

2) Консултирането, за разлика от самата психотерапия, е експресна форма на въздействие, помагаща за  изясняване на съществуващ проблем и  необходимата реакция срещу него.

 

3) Консултирането може да има терапевтичен ефект по отношение на психичното

страдание на пациента.

 

4) Консултирането може да се специализира в следните сфери:

 - по въпросите на брака и семейството,

- по въпросите на сексуалния живот,

- психоконсултиране в сферата на детското развитие,

- психоконсултиране по въпросите за професионална и личностна реализация,

- психоконсултиране в сферата на социалния живот и др.

 

Важно! Психологическото консултиране ви помага не само да отстранявате болезнени

проблеми във вашия живот, но и да съдействате за своята ефективна реализация -

не пропускайте възможностите, които дават съвременната приложна психология и психотерапия!

 

 

Обучения

Начало Други дейности Лични консултации Психологическо консултиране