ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

КОНСУЛТАЦИИ ПО ИНТЕРНЕТ (ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ)

- КАКВО ЩЕ ПОЛУЧА ОТ ТЯХ?

 

Дистанционното консултиране има както своите предимства, така и своите недостатъци. Фактически минус на този вид консултации е това, че контактът между клиента и психолога става по-ограничен.

При размяната на електронни писма личностите на кореспондиращите до някъде се размиват: не можем да наблюдаваме позите, жестовете, израженията на лицето, не чуваме интонацията. Цялото богатство на емоционалните изживявания се изразява само с думите и емотиконите. Затова е хубаво да използваме писмата за описание на проблемите или за кратките отчети и инструкции.

Разговорът по скайп или телефон е много по-ефективен. Общуването с използване на видеокамера създава реален ефект на „присъствие”. Естествено, това не може да се приравни към ефекта от личната среща: разговорът може да бъде прекъснат поради техническите проблеми, звукът и изображението могат периодично да се влошават и подобряват , възникват паузи и може да се създаде усещането за недоизказаност или игнориране... Но при по-доверителните отношения между клиента и терапевта възникването на негативните реакции е сведено до минимум и спокойното доверие се запазва дори при поява на технически проблем.

Основните предимства на онлайн консултирането са следните:

- достъпност (актуално е за хората с малки деца, ограничени във времето или живеещи на мястото, където контактът с  подходящия терапевт е затруднен –  например, за българите в чужбина е трудно да намерят терапевт с български език);

- удобство (получаващ помощ докато си в познатата ти обстановка, седнал в любимия  фотйол);

- анонимност (можеш да използваш измислено име и да се консултираш без видеокамера);

- свободата на избор (не е задължително да ходиш при специалиста, когото познава „цялата околия”);

- икономия на време (не харчиш десетки часове от живота си за пътувания до терапевта и обратно, особено когато не  ти стигат силите за това);

- икономия на пари (услугите на местните специалисти могат да бъдат значително по-скъпи в сравнение с консултациите онлайн).

За българите, живеещите в чужбина, онлайн консултациите е единствената възможност да получат професионална помощ от специалист, запознат с нюансите на българското самосъзнание.

Избирайки онлайн консултирането, не забравяйте, че то не може да бъде по-ефективно от очните сесии, но ще ви позволи да започнете сериозната работа над вашите проблеми и да получите необходимите ви резултати още сега!

 

 


 

 

 

 

Обучения

Начало