ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Презентация на ръководителя

Ирина Александрова Недялкова

 • магистър психолог, преподавател;
 • сертифициран хипнотерапевт;
 • специализант по когнитивно-поведенческа психотерапия.

  Действителен член на Дружеството на психолозите в България.

 Действителен член на Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия.

Ирина Недялкова

 


Специализация:

 • Диагностика на способности, темперамента, характера и особености на възприятие, провеждане на консултации и корегираща терапия за ефективна самореализация и саморазвитие;
 • Провеждане на консултации и корегираща терапия при проблемни отношения;
 • Провеждане на консултации и корегираща терапия при тревожни разстройства и зависимости;
 • Провеждане на психологически консултации и корегираща терапия при стресови състояния и здравословни проблеми;
 • Разработване и провеждане на тренинги и учебни програми за личностно и професионално развитие;
 • Разработване на цялостни програми за обучение на корпоративни клиенти въз основа на диагностика за потребност в обучението, разработване на критерии за оценка на ефективността на обучението.

Основните теми на личните консултации:

 • Анализ на миналите проблеми и изграждане на ефективното поведение за по-добра самореализация и саморазвитие;
 • Хармонизация на отношенията;
 • Развитие на комуникативните навици и емоционалната компетентност;
 • Отстраняване на неполезните навици и зависимости;
 • Подобряване на физическо и психическо състояние;
 • Тренировка и развитие на съзнанието и разкриване на способностите;
 • Подобряване на качеството на живота и отношенията, повишаване на удовлетворението от живота, професионалното и духовното израстване.     

Основните теми на професионалните обучения:

 • Реализациране на професионални и личностни цели;
 • Организация и планиране на времето и задачите;
 • Формиране на правилна самооценка и уверено поведение;
 • Стрес-контрол;
 • Мотивация на персонала и самомотивация;
 • Печелившо разрешаване на конфликти;
 • Провеждане на ефективни презентации и водене на преговори;
 • Ефективно екипно взаимодействие;
 • Печеливши стратегии и методи на управление в кризисни ситуации;
 • Скрито управление на съзнанието в процеса на комуникация;
 • Активни и телефонни продажби;

Опитът за провеждане на тренинги е от 2005 година.

Общото количество на проведените тренинги е повече от 200.

Количество на участниците в тренингите е повече от 2000.

 Работата ми е свързана с персонала на следните стопански и нестопански организации:

Община „Тракия”, гр. Пловдив; Община Велинград; Алфа Банка клон България; Българска Банка за Развитие, Сити Банк, Инвестбанк АД клон Ловеч; Универсконсулн ООД;  Чико Фуудс ЕООД; Бест Фуудс ООД; Ерика ЕООД; Фабрика Ливия ЕТ; СНЦ „Спортен клуб Ориндж фитнес”; „Ретерта” ООД; „Стройинком” ООД; "RSI" ЕООД и други корпоративни клиенти.

 Опит на работа в качеството на ръководител и организатор:

 • 2009г. до настоящия момент – Управител и едноличен собственик на Център за личностно и професионално развитие „Интеншън скуул” ЕООД;
 • 2005 - 2009г. – Съучредител и член на управителния съвет на Сдружение „Институт по приложна психология и физиопрофилактика”;
 • 2003 – 2005г. – Съсобственик, организатор групово обучение в „Седемте езера” ООД.

Отличителните особености:

 • Умение за точното диагностициране на проблема, включително и с използването на съвременни професионални тестове;
 • Гъвкаво избиране на терапевтичния подход и конкретните корегиращи техники;
 • Голям обучителски опит и уменее за качествено предаване на нужната информация;
 • Умение да мотивирам и да създавам у клиента чувството за увереност в способността си да се справи с проблемната ситуация;
 • Две висши образования – техническо и хуманитарно;
 • Завършена специализация и практически опит в използване на внушение и автовнушение като лечебен терапевтичен метод;
 • Базисни и специални умения от когнитивно-поведенческа психотерапия;
 • Голям позитивен опит в провеждане на личностното консултиране;
 • Опит като обучител на възрастни и на деца;
 • Голям опит в провеждането на бизнес-тренинги и тренингите за личностно развитие, както и оздравителните програми;
 • Динамично развитие, постоянно обучение.
 

Обучения

Начало Визитка Презентация на ръководителя Презентация на ръководителя