ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Цел, дейности

Център за личностна ефективност е създаден през юли 2009г. Основната му цел е да помогне на  хората да повярват, че никога не е късно за положителна промяна, за правилна самооценка и успешна реализация. Нашите дейности са насочени към:

  • провеждане на консултативни и психотерапевтични програми;
  • обучение на възрастни и деца за по-успешна самореализация;
  • професионални обучения за създаване и поддържане на печеливш бизнес;
  • обучения за укрепване на детското психическо и физическо здраве;
  • специализирани обучения за жени за по-ефективна реализация; 
  • специализирани обучения за възрастни за подпомагане при решаване на здравословни проблеми;
  • специализирани обучения за възрастни за корекция на вредните навици,страховете и стреса.

Специално разработените курсове с преподавател психолог Ирина Недялкова се провеждат в уютна и просторна зала за тренинги в центъра на София. Арт терапия, смехотерапия, хипнотерапия и автотренинг, комплекси от физически упражнения,  решаване на психологически тестове... това са само малка част от изненадите, които те очакват в процеса на обучението.

Ирина често гостува с програмите си в градове Пловдив, Варна и Велинград.

Чувствай се поканен да откриеш силните си страни и да ги използваш!

 

Обучения