–¶–Х–Э–Ґ–™–† –Ч–Р –Ы–Ш–І–Э–Ю–°–Ґ–Э–Р –Х–§–Х–Ъ–Ґ–Ш–Т–Э–Ю–°–Ґ

           ¬ъв вс€ка човешка дейност успехът е сумата от множество слагаеми: теоретичната подготовка на човека, неговите практически навици, умението за организаци€, комуникативните възможности, личностните качества и др.

          —ъвремените образователни институции не усп€ват да ни научат на продуктивна комуникаци€, организаци€ на времето, целенасочено поведение... »ли поне да ни дадат представа за нашите способности, особености, възможности и да раз€сн€т, как да ги използваме в живота си за да го изживеем с по-гол€ма полза за себе си и обкръжаващите.

 “ези сериозни пропуски в създаването на жизненоважни за всеки навици се попълват с помощта на специализирани тренинги и семинари за личностно и професионално развитие.

ѕредлагаме на ¬аше внимание уникална специализирана учебна програма за деца "—ветът е в тво€та длан".


“ази учебна детска програма н€ма аналог не само в Ѕългари€, но и по света. «а първи път младите хора ще научават правилата на живота и успешната самореализаци€ не по болезнени€ начин "проба-грешка-проба", а от професионални треньори - психолози и педагози.  “е ще имат възможност да навл€зат в живота, притежавайки ценните знани€ за:

  • кои са техните силни и слаби страни, способностите и дарби, каква е отредената им посока в живота. “ова ще стане на базата на професионални психологически тестове и създаване на психопрофил;
  • как да избират своите цели и как да ги осъществ€ват. ¬с€ко дете ще води дневник, в който ще записва идеите си, а после ще следи т€хната реализаци€;
  • как да се отнас€т с грижа към т€лото, сетивата и психиката си. ƒетето тр€бва да отдел€ поне 30 минути на ден, за да ги укрепва и да не се разбол€ва; 
  • как да контролират емоциите си и да реагират спокойно и разумно. —пециални практически упражнени€ ще ги научат на това;
  • как да подобр€ват паметта, концентраци€та и вниманието си;
  • как  да общуват безпроблемно в семейството и с при€телите;
  • как по-добре да организират времето си за да е достатъчно за всички набел€зани занимани€;
  • как да обичат и да разбират другите хора, за да получават по-гол€мо удоволствие от сво€ живот.

ѕрограмата ще се провежда за деца от три възрастови групи в рамките на две седмици както следва:

- деца от 1-ви до 4-ви клас:  зан€ти€та ще се провеждат от 7 до 16 юни по 4-ри часа на ден с динамични почивки;

- деца от 5-ти до 8-ми клас: зан€ти€та ще се провеждат от 21 юни до 2 юли по 4-ри часа на ден с динамични почивки;

- младежи от 9-ти до 11-ти клас: зан€ти€та ще се провеждат от 5 до 16 юли по 4-ри часа на ден с динамични почивки.

 оличеството на участниците в групата е от 10 до 15 човека.

¬одещите на програмата: психолог-преподавател, бизнес-треньор »рина Ќед€лкова и ресурсен педагог Ќадежда ¬асилева.

“аксата за участието е 240 лв. ѕредвиждат се отстъпки при предварително записване и за семейства с две и повече деца-участниците в обучението.

«аписването за участието е предварително до попълването на съответната група.

Ќе се колебайте да ни потърсите за повече информаци€ и записване на тел.  0888 811 117 – »рина Ќед€лкова

 

ќбучени€

Ќачало Ќовини ѕоследни новини Ќќ¬ќ! ƒетска лидерска програма Д—ветът е в тво€та дланФ