–¶–Х–Э–Ґ–™–† –Ч–Р –Ы–Ш–І–Э–Ю–°–Ґ–Э–Р –Х–§–Х–Ъ–Ґ–Ш–Т–Э–Ю–°–Ґ

mladej¬ъв вс€ка човешка дейност успехът зависи от нашите личностни качества: професионалната подготовка,  комуникативните възможности, умението за организаци€, емоционални€ контрол, разбирането на другите и себе си, високата самооценка и увереност в своите способности ...

—ъвремените образователни институции не усп€ват да ни изград€т тези важни практически навици... »ли поне да дадат представа за нашите способности и възможности и да раз€сн€т, как да ги използваме в живота, за да го изживеем с по-гол€ма полза за себе си и обкръжаващите.

 

“ези сериозни пропуски в създаването на жизненоважни за всеки мисловни и поведенчески навици се попълват с помощта на специализирани тренинги и семинари за личностно и професионално развитие.

 

Ќие предлагаме за вашите деца уникалната специализирана учебна програма за тинейджъри "—ветът е в тво€та длан".

“ази учебна младежка програма н€ма аналог не само в Ѕългари€, но и по света.

«а първи път младите хора  имат възможност да научат основни правила и методи на успешна професионална и личностна реализаци€, които психологът »рина Ќед€лкова години наред преподава  в елитарни бизнес-тренинги за водещи специалисти на български промишлени фирми, търговски и финансови компании и административни институции.
Ќейни€т опит в преподаването на тези знани€ на деца в младежка възраст показва сериозен интерес от т€хна страна към този вид информаци€  и бърза  адаптаци€  на  получените знани€, изграждане на трайни позитивни навици, повишаване на самооценка, намал€ване на стрес и позитивни промени в социално поведение.

”частниците на програмата ще имат възможност да навл€зат в живота, притежавайки ценните знани€ за:

•    кои са техните силни и слаби страни, способности и дарби, каква е отредената им посока в живота: това ще стане на базата на професионални психологически тестове и създаване на психопрофил на всеки участник;

•    как да избират своите цели и как да ги осъществ€ват: вс€ко дете ще води дневник, в който ще записва идеите си, а после ще съдейства т€хната реализаци€ с помощта на усвоените методики;

•    как да се отнас€т с грижа към т€лото, сетивата и психиката си: детето тр€бва да отдел€ поне 30 минути на ден, за да ги укрепва и да не се разбол€ва;

•    как да контролират емоциите си и да реагират спокойно и разумно в екстремални и конфликтни ситуации : специални практически упражнени€ ще ги научат да поддържат позитивен настрой и стабилно психическо равновесие;

•    как да подобр€ват паметта, наблюдателност, концентраци€та и вниманието си;

•    как  да общуват безпроблемно със семейството и при€телите;

•    как по-добре да организират времето си за да е достатъчно за всички набел€зани занимани€;

•    как да обичат и да разбират другите хора, за да получават по-гол€мо удоволствие от сво€ живот.

 

¬ъзможност за участие имат младежи от 13 до 18 годишна възраст.

јвтор и водещ на програмата – психолог и психотерапевт »рина Ќед€лкова.

»нформаци€ за записването вие можете да получите на тел. +359 888 81 11 17.


 

 

ќбучени€

Ќачало  урсове ѕрограми за деца Д—ветът е в тво€та дланФ!