ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Активно здраве

занятия за активност и здраве От септември 2010 година до юни 2011 година в

Център за личностна ефективност на г-жа Ирина Недялкова  ще се провеждат групови занятия по поддръжка и развитие на здраве и психика за възрастни - курс „Активно здраве”.

Ирина Недялкова е магистър психолог, сертифициран хипнотерапевт, преподавател на курсове за личностно и професионално развитие. Притежава голям опит по практическо разрешаване на психологически и свързани с тях здравословни проблеми на своите клиенти, както и опит в групово обучение и терапия.

Занятията в групи „Активно здраве” поставят за цел разтоварване на участниците от натрупаното психическо и физическо напрежение, а също  и укрепване на техния психически и физически тонус

Ще се използват такива ефективни методи за укрепване на здраве и психика, като специализирани дихателни и физически гимнастики, комплекси упражнения от автотренинг, различни видове автомасажи. За развитие на полезни навици и по-добра себереализация ще се използват методи на приложна психодиагностика, психотерапия, интерактивен тренинг, креативна  визуализация, приьоми на НЛП и др.

Упражненията, които ще се провеждат в група заедно с други участници,  ще съдействат за преодоляване на нашия природен мързел и укрепване на мотивация към физическа и духовна активност.

Смесени групи до 10 участника ще се занимават всяка събота по 2 учебни часа. Времето на занятията е от 10:30 ч. до 12:30 ч.

Телефон за контакти +359 888 81 11 17.

Заплащането за участието е 10 лв.

Участниците, предплатили своето участие, ще се известяват предварително за всички планирани промени и допълнителни мероприятия.


БЪДЕТЕ АКТИВНИ И ЗДРАВИ
ЗАЕДНО С НАС И ДРУГИ ПРИЯТЕЛИ
НА КУРСА „АКТИВНО ЗДРАВЕ”!

 

 

Обучения