–¶–Х–Э–Ґ–™–† –Ч–Р –Ы–Ш–І–Э–Ю–°–Ґ–Э–Р –Х–§–Х–Ъ–Ґ–Ш–Т–Э–Ю–°–Ґ

otslabvaneќтказваме вредните навици и отслабваме чрез хипноза

 ¬естник "Ќовинар" 26-05-2010 јделина Ќиколова

’ипнозата е състо€ние, в което изпадаме всеки ден, но не го осъзнаваме, твърд€т специалистите.
 

ѕроблемите ни се кри€т в нарочно забравени случки
 олко по-лесен щеше да бъде животът, ако можехме с магическа пръчка да спрем цигарите, да отслабнем, да не пием алкохол, да се избавим от досадната фоби€, ко€то ни пречи, откакто се помним, да бъдем по-смели и уверени в себе си.  олко по-лесно щеше да бъде, ако можехме да променим мирогледа си за нещата, които ни тормоз€т и ни карат да се въртим в леглото, без да можем да заспим.  олко по-лесно щеше да бъде, ако можехме де се преборим със себе си и да направим това, което искаме от години и което отлагаме ден след ден.  ак ще ви се стори, ако н€кой ви каже, че всичко това е възможно, че може за н€колко часа да излекува вс€ка ваша зависимост и да ви даде нужната вол€, за да се справите с всичките си демони. »ма хора, които държат „магическата пръчка”. “ова са хората, които владе€т хипнозата. ’ипнотерапи€та е от онези неща, които предизвикват крайни реакции в хората. ≈дните казват: ”ј-а-а-а, опасно е да ти ров€т в главата!”, другите: „—упер, навит съм. ƒа опитаме!” и третите: ”ћен никой не може да ме хипнотизира!”. ¬същност повечето не зна€т какво всъщност е хипнозата и за какво се прилага. «а това, че

н€ма да ви „ров€т в главата” без ваше съгласие

и н€ма да прав€т с вас каквото си искат, че всеки един може да бъде хипнотизиран и вс€ка зависимост може да бъде преборена с хипноза, разказва психологът и хипнотерапевт »рина Ќед€лкова от центъра за професионално и личностно развитие „»нтеншън скуул”. ’ипнозата е състо€ние на транс. —ъзнанието ви е изключено, приспано, об€сн€ва Ќед€лкова. “ова е контролируем транс. Ќикой не може да накара човек да направи нещо, което не иска. ¬сичко се извършва по взаимно съгласие. Ќикой не може да ви внуши да действате по начин, по който не искате. ќще повече че когато излезете от транс, помните абсолютно всичко, об€сн€ва психоложката. ’ипнозата е състо€ние, в което изпадаме по десетки пъти на ден, но не осъзнаваме, че сме в транс. Ќай-добри€т пример, който мога да ви дам, е с шофьорите. “е често изпадат в такива състо€ни€ и не помн€т как са стигнали от едно м€сто до друго, или когато ги попиташ нещо, ти казват „ќх, извин€вай, какво каза, че се б€х отнесъл”. “ова е транс, об€сн€ва специалистката. “€ казва, че хипнотерапевтът работи директно с неосъзнатото в човека. »зследвани€та са доказали, че използваме около 10% от капацитета на мозъка си. ’ипнозата е насочена към останалите проценти. “ам са нашите навици, възпри€ти€, мирогледът ни. »менно там е ключето, което може да отключи хубавите неща в нас или пък

да заключи вредните навици

Ќа практика в хипноза осъзнавате онова нещо, което ви кара да постъпвате по определен начин в живота си или да изжив€ваш определени емоции. Ќед€лкова дава пример от лични€ си професионален опит. «апознах се с момиче от ѕловдив, което имаше проблеми с краката от 4 години. —лед първи€ й полов акт, на 16 години, т€ започнала да ходи трудно. — годините се обездвижила напълно. ћайка й, ко€то е лекарка, € водила на различни доктори. Ќищо не й помогнало.  огато говорих с момичето, разбрах, че това е чисто психологически блокаж на крайниците. ѕод хипноза т€ си спомни, че е била сексуално насилвана като дете от близък на семейството, разказва Ќед€лкова. ¬същност точно това била причината, отключила проблема на момичето, след първи€ й нормален полов акт. ƒецата често обвин€ват себе си за непри€тните изжив€вани€, които имат. “е не искат да помн€т случилото се и го изтласкват от съзнанието си с всеки изминал ден. “ака след години този потискан спомен остава в неосъзнатото, но продължава да определ€ живота ни, об€сн€ва психоложката. ѕредставете си, че не ви върви с мъжете. ¬секи следващ ви зар€зва и за всеки следващ вие казвате „поредни€ несериозен глупак”. ¬същност причината може да не е в мъжете, а във вас. ћоже да се държите по начин, който да ги отблъсква, без да осъзнавате това. ѕричината за това ви поведение веро€тно се крие в нещо, което ви е случило преди години и е родило липсата на доверие към силни€ пол. »менно под хипноза специалистът може да намери и да извади този спомен, да промени отношението ви към мъжете.

Ќелепо е да правите едно и също и да очаквате различен резултат,

казва Ќед€лкова. ѕод хипноза могат да се припомн€т случки, които сте забравили дотолкова, че дори не предполагате, че съществуват. ’ипнотерапевтът може да промени отношението ви към определено събитие, дори може да промени спомена ви за него. ѕром€ната на спомена се прави с изключителното съгласие на клиента, изисква опитен хипнотерапевт и се прави изключително р€дко, по€сн€ва специалистката.
“€ прилага нови€ за страната ни метод за отслабване. ѕроблемът в момента е много сериозен заради кризата. ќт една страна, хората са притеснени заради кризата, от друга, т€ им служи за оправдание, за да хапват по-често, казва психоложката. ѕо думите й страстната обич към храната се дължи на лесни€ начин за постигане на удовлетворение и при€тната емоци€, ко€то изпитваме от химичните вещества, отдел€ни при храненето. „увството на задоволство не се постига само чрез храненето. ѕодобно нещо изпитваме и когато свършим нещо, н€каква работа или създадем нещо и то ни харесва. —ходна е и емоци€та, ко€то усещаме, когато се движим или спортуваме. —амо че храната е много по-достъпна и много по-бързо ни достав€ това усещане, разказва психоложката. ќще по-сериозни€т проблем е, че както при вс€ка зависимост, така и при храната, необходимото количество се увеличава. “оест с времето се нуждаем от все повече храна, за да усетим онова задоволство, заради което прекал€ваме с храната. “ака е при всички видове зависимости. “ака са и пушачите, които с времето увеличават бро€ на цигарите и алкохолиците, които надигат все повече чашки. „рез хипнозата

може да се внуши нормално отношение към храната.

Ќ€кои хора си мисл€т, че не могат да се нахран€т само когато към гозбата има завидно количество хл€б, други мисл€т, че не могат да се нахран€т с плодове или зеленчуци. „рез хипнозата това може да се промени, увер€ва Ќед€лкова. ћоже да се внуши отвращение към определени, вредни за здравето на човека храни. “ака се действа и при отказването от алкохола или цигарите. ¬нушават на клиента, че само при мириса на алкохол му се повдига. ќще на трети€-четвърти€ сеанс се поднас€ памуче, напоено с алкохол, към носа на човека и се вижда как той се отвращава, разказва психоложката. ќсвен самото внушаване на нормално и здравословно отношение към храната се прави и анализ на причините, довели до прекал€ването с храна.
јко решите да изпробвате метода, се обърнете към професионалист, съветва Ќед€лкова. »ма Ѕългарска асоциаци€ по хипноза и работата на всеки неин член се следи.

 

 

ќбучени€

Ќачало ќтзиви за нас ћедийни про€ви ќтслабваме чрез хипноза