–¶–Х–Э–Ґ–™–† –Ч–Р –Ы–Ш–І–Э–Ю–°–Ґ–Э–Р –Х–§–Х–Ъ–Ґ–Ш–Т–Э–Ю–°–Ґ

“радиционна картинка е на н€кое работно м€сто да броди намусен и сърдит служител. Ќачалникът му да вилнее, недоволен от несвършената работа, и взаимно да си размен€т наум неприлични реплики. —ценари€т се развива почти винаги по един и същи начин.
—лужител€т къса нерви и чака оферта за нова работа, а началникът търси по-добър служител. »два този момент. –аботникът напуска доволен и попада на ново м€сто, от което пак остава недоволен. Ќачалникът, доволен от н€кое попадение, назначава нов служител, от когото също остава недоволен. “ози порочен кръг на истерии и умъртвени нервни клетки ще се повтар€, докато шефовете не поемат инициативата да се замисл€т за това как да управл€ват фирмите си. ќще повече че в страната се наблюдава тенденци€та да се назначават работници от други държави. –аботодателите се жалват от това, че персоналът не е квалифициран, не е мотивиран и не виждат смисъл да го обучават, когато той ще напусне работа за повече пари. “ака се хвърл€т големи средства да се докарат специалисти от други държави, които обаче впоследствие се оказва, че не могат да вършат работата си толкова добре, тъй като не познават нашата народопсихологи€ и привички. ¬същност цели€т проблем е в това, че началниците не се замисл€т за личната си отговорност за това как върви работата на фирмата и за това защо напускат служителите й, по€сн€ва психоложката »рина Ќед€лкова от ÷ентър за личностно и професионално развитие "»нтеншън скуул".

ћанипулаци€та
ѕовечето хора см€тат, че да манипулираш и да те манипулират е нещо много нечестно и лошо. ќказва се обаче, че т€ може да бъде изключително полезна и за този, който € прилага, и за този, върху когото € прилагат. —лужител€т тр€бва да бъде манипулиран от ръководството, ако това е от полза както на фирмата, така и на сами€ работник, разказва Ќед€лкова. »зследвани€та сочат, че има два основни типа хора. ≈дните са тези, които могат да взимат решени€. “е са целенасочени и вършат задачите си по-бързо. ƒруги€т тип хора са тези, които н€мат цел и живе€т, както дойде. Ќ€ма нищо лошо да им покажеш крайната цел според Ќед€лкова. —ъотношението е 20 % решителни и целенасочени хора и 80 % трудно взимащи решени€, казва психоложката. јко човек си върши работата както тр€бва, то фирмата ще се развива. јко фирмата се развива, то и за работника ще има по-добри възможности и така и той, и шефът му ще бъдат доволни от постигнатите резултати. “ова обаче може да се постигне само при игра на чисто. јко шефът накара н€кого да свърши нещо и след това този човек не види резултат за себе си от това, което е направил, то той се демотивира и следващи€ път ще претупа задачата или въобще ще откаже да € поеме. —лужител€т ще се почувства използван и ще напусне рано или късно. «атова за шефовете, които искат да игра€т по правилата, има н€колко основни принципа, на които биха могли да се научат.
ћанипулаци€та има четири основни стъпки, об€сн€ва психоложката Ќед€лкова. ѕървото нещо, което шефът тр€бва да направи, е да има информаци€ за служител€. ƒа знае какъв характер има той, да знае какви проблеми го тормоз€т, да познава силните и слабите му страни, да знае за ко€ работа е най-подход€щ и да знае какво би го мотивирало да се справи с н€ко€ задача. —лед това работодател€т тр€бва да предложи на служител€ това, което би го мотивирало. ¬ теори€та за манипулаци€та това е така наречената примамка. Ќие сме като деца, когато наистина искаме нещо, правим всичко възможно, за да го получим, казва Ќед€лкова. ѕредлагането на „примамката” обаче тр€бва да става по определен начин, с доза артистизъм. “ук вариантите са два, по€сн€ва психоложката. ≈дини€т начин е да изиграете рол€та на дете, други€т е да влезете в позици€та на родител. јко шефът избере да бъде детето, той ще подходи като такова към служител€ си. Ќапример ще му каже: „јз знам как да свърша това, но ти си по-оправен от мен. ¬ършиш тази работа всеки ден и ми се иска да ми покажеш как го правиш, че винаги става така добре”. ¬същност по тази схема много често децата, без да осъзнават, манипулират родителите си. „есто, за да им покажат как да си напишат домашното, им демонстрират сво€та почит към знани€та, които има по-възрастни€т. ѕонеже на хората им е вродено и им харесва да се чувстват значими и да усещат престижа си, се хвърл€т и започват да вършат задачата на детето. –одител€т се радва, че помага на дето си и му показва най-добри€ начин. “ози тип манипулиране е присъщ и на служителите, тъй като по-лесно се прилага от т€хната позици€. ѕрост пример е за това как шефът казва на работника да се свърже с н€ко€ фирма и да уреди търговски отношени€ с не€. —лед време служител€т идва при началника и му казва: „“и си по-авторитетен. Ќа теб ще се довер€т. “и имаш име. «ащо не се обадиш ти?”. Ўефът вдига телефона и с цели€ си авторитет върши работата на подчинени€ си, разказва Ќед€лкова.
ѕо-подход€щата рол€ в този етап на убеждението е началникът да заеме рол€та на родител. “ой ще е загрижен за израстването на подчинени€ си, ще го посъветва как да постъпи, ще е строг, но справедлив. ѕросто е нужно да си представите, че сътрудникът ви е дете, което вие искате да научите как да се справ€ най-добре, и тогава и вие, и то ще сте доволни. —лед като сте разбрали какво блазни служител€, предложили сте му го и сте го убедили да го направи, идва последната стъпка и т€ е резултатът. ¬ие можете да накарате н€кого да свърши нещо трудно, с нежелание и за много време, но можете и да го накарате да го направи бързо, с лекота и удоволствие според Ќед€лкова. јко сте изпълнили стъпките на манипулаци€та, би тр€бвало работата да върви с лекота и важното е да не забрав€те какво сте обещали. “р€бва да дадете на подчинени€ си това, за което сте се договорили. јко пък шефът не е добър психолог и не може сам да отгатне нуждите и начина на манипулаци€ на служител€, би било добре да се обърне към специалисти психолози и това би му спестило и нерви, и средства.
Ћоши€т шеф
Ќе всеки е роден за ръководител. Ќе всеки притежава вродената дарба да убеждава. ќще повече че н€ма специалности във висшите учебни училища, които да ни учат как да сме добри шефове, разказва Ќед€лкова. «атова има н€колко „смъртни гр€ха” за началника. Ќеща, които демотивират служителите и ги карат да търс€т друго работно м€сто или да не искат да си свършат работата.
Ћоши€т ръководител не формулира €сно целите. Ќа служител€ не му става €сно какво точно иска шефът от него и съответно не върши работата така, както иска ръководител€т. Ќачалникът, който не мотивира служителите си, също е лошо решение за управител на фирма. √решка е това да не общуваш с подчинените си. “ака ти нито ще знаеш проблемите и настроени€та във фирмата, нито ще знаеш желани€та на служител€ и н€ма да можеш да го накараш да си свърши задачите. Ћоши€т шеф не се вслушва в това, което му казват. “ой в€рва твърде много на своето виждане за нещата и така може да пропусне нещо съществено за фирмата. „—мъртен гр€х” за шефа е да командва, а не да ръководи.  омандата инстинктивно отблъсква служител€. ¬секи има достойнство и не обича да се подчин€ва на други хора. јко обаче шефът ръководи, направл€ва и дава съвети, е съвсем различно. “огава служителите следват показани€ от него път. јко началникът не показва и не обучава, това също е грешка. “ой тр€бва да е пример и авторитет. јко см€та, че служител€т е длъжен да знае всичко и да го прави както тр€бва, това ще отблъсне работника. Ћоши€т шеф често си противоречи. “ой не притежава качествата на ръководител. Ќе управл€ва добре собственото си време, а и сътрудниците си. –ъководител€т, който изпада често в стресово състо€ние, вли€е зле на работни€ процес. ≈дин неуравновесен човек на водеща позици€ във фирмата би разгонил служителите доста бързо, ако не успее с това, то със сигурност ще пречи на работни€ процес.
јко шефът има желание, той може да промени тези свои грешки в процеса на ръководене на фирмата. “р€бва само да има желание за развитие. «ащото човекът, който отказва да се развива, не просто седи на едно м€сто, той пропада и деградира, обобщи психоложката.


ќт јделина Ќиколова, в. "Ќовинар"

 

ќбучени€

Ќачало ќтзиви за нас ћедийни про€ви Ћошите началници гон€т персонала