–¶–Х–Э–Ґ–™–† –Ч–Р –Ы–Ш–І–Э–Ю–°–Ґ–Э–Р –Х–§–Х–Ъ–Ґ–Ш–Т–Э–Ю–°–Ґ

04-02-2011»рина Ќед€лкова

»злекувайте зрението си, за да бъдете по-щастливи

¬ рубриката "ѕитайте психолога" на вестник „Ќовинар” вс€ка седмица »рина Ќед€лкова отговар€ на вашите въпроси. —ледващата седмица темата, по ко€то очакваме въпросите ви, е посветена на това как да се справим с психологическите проблеми, които предизвикват болести на очите или как да се справим с проблемите с очите си, за да бъдем психично здрави. ќчакваме писмата ви на адрес: 1000 —офи€, ул. "»скър" є31 и на електронната ни поща –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. за рубриката "ѕитайте психолога".

“ази седмица посветих темата на една болест, ко€то заема все по-застрашителни размери и е т€сно свързана с психическото ни равновесие. —поред последните проучвани€ огромен процент от депресиите в света са предизвикани от натоварване на очите. “е са пр€ко свързани с мозъка.  огато хората са претоварени, изпращат посто€нни волеви сигнали, които мозъкът не може да адаптира, и така започва срив на психиката.

¬с€ко око се поддържа от 3 чифта очни мускули. ¬€рно е, че те са малки и фини, но все пак са мускули.  огато уморим телесните мускули, не тичаме веднага за инвалидна количка, знаем, че това ще мине. «атова реших тази седмица да се спрем на н€колко основни метода, които ще ви помогнат да се справите с този толкова вреден за психиката ви проблем. —помн€м си как сто€х пред един магазин и см€тах наум как да спест€ от скромната си заплата на държавен служител за едни красиви маркови слънчеви очила.

“огава за първи път се по€ви съмнението – защо непременно тр€бва да нос€ слънцезащитните очила? “ака и не купих скъпите очила. ѕарите отидоха за децата - почивка на морето, сладоледи и царевица на плажа. ¬ърнах се доволна. ¬иждах добре. ¬ече повече от 15 години не нос€ слънчеви очила, не нос€ и коригиращи, никакви. Ќа мо€та възраст това вече е р€дко €вление. ’ората обаче вече дори не се стр€скат, когато разберат, че децата им имат този проблем. «ащо да се стр€скаме, просто купуваме очила?! Ќ€ма обаче дете, което да обича очилата си. ќт много години работ€ с деца с такива проблеми - притесн€ват се, не искат да им се подиграват, комплексират се и са прави. ƒефектът си е дефект. ѕриродата ни дава здраво т€ло и здрави инстинкти, останалото го правим ние - като нарушаваме правилата на живота. ≈то как бих формулирала тези правила:


ќчите не бива да се претоварват

Ќа всеки един-два часа работа с компютър, четене, писане или гледане на телевизи€, е необходимо да се прави раздвижване на т€лото и очите с лека специализирана гимнастика. ѕрепоръчвам метода на д-р ”ил€м Ѕейтс. ѕри него загрети с разтриване ръце се постав€т като чашки върху отворените очи за 5-10 минути. ѕоловината от това време държим очите отворени, другата половина – затворени, а лицето и т€лото – отпуснати.

ѕродължителен и качествен сън


Ќай-ценните часове за възстанов€ването на психиката са между 22,00 и 24,00 часа.  ой ти спи по това време? “ова е един от най-сериозните проблеми на хората. «атова депресиите и нервните разстройства се множат с неверо€тна скорост. «а качествени€ сън, бързото заспиване и укрепването на контрола върху емоциите човечеството е създало множество практики. ≈дна от най-ефективните е автотренингът - автовнушение в състо€ние на дълбок релакс.

ƒостатъчно кислород, вода, слънце и движение


Ќужно е по-често проветр€ване на помещени€та и използване на почивните дни за излизането сред природата. “р€бва да пием не по-малко вода от 1,5-2 литра на денонощие. ƒецата и мъжете много често го забрав€т. «а да им помогнем, можем просто да слагаме в чантите им малки бутилки с минерална вода, а вкъщи на бюрото – термос с гореща вода или билков чай, както прав€т китайците. ћежду другото много р€дко можеш да видиш млад китаец да носи очила, защо ли? ƒвижението тр€бва да бъде специализирано: йога за очите, методиката на ”. Ѕейтс, методът на ћирзакарим Ќорбеков и др.


Ќосенето на очила е придобит психологически навик, както и пушенето например. —викнали сме с тази иде€, че когато нещо се разстройва в т€лото, тр€бва да ходим на лекар. «а съжаление в Ѕългари€ много малко са хората, които се сещат да отидат и на психолог! ¬се повече и повече различни изследвани€ показват, че нашите здравословни проблеми са свързани с поведението ни. ј с какво е свързано поведението, ако не с навиците? ¬ езотериката например развитието на късогледството се свързва със затвореност, лесна ранимост, притеснителност.  ъсогледите тинейджъри, с които работ€, често имат силни проблеми с комуникаци€та и родители перфекционисти.

 огато станат по-уверени и смели, диоптрите започват да се топ€т...  огато хората не приемат чуждата гледна точка просто защото е различна, когато си стискат емоциите, това се отраз€ва на ц€лостното им поведение, по€в€ват се характерни физически реакции. ¬илхелм –айх нарекъл това €вление „формирането на мускулната брон€”. “ам където мускулите „застиват” снабд€ването с хранителните вещества се нарушава и се по€в€ва функционално разстройство – това е причината за развитието на катаракта. јко се събуждате и виждате пред очите си плуващи черни точки – приемете това за сигнал, че очите ви са застрашени от този проблем.


«а последните 10 години в Ѕългари€ хил€ди хора си подобриха или напълно си възстановиха зрението с помощта на тези прости правила и упражнени€. Ћично познавам десетки от т€х – моите клиенти. ƒали носенето на очилата е най-ефективни€т вариант за решаване на проблемите със зрението? ѕатериците, които взимаме при проблемите с опорно-двигателен апарат, лекуват ли? —ъветвам ви да се заемете с лечение на очите си, а не да се подпирате на патериците си - вашите очила.

ќтговорите на въпросите ви от миналата седмица по темата как да проведем лесно трудните разговори.

’ристина √оцева
 ак се съобщава и об€сн€ва на дете смъртта на близък човек?

ћного зависи от възрастта на детето.  ато ц€ло не тр€бва да има излишни подробности. ¬ие можете да кажете, че този човек е заминал на много специално м€сто, където ще му бъде добре, но той н€ма да ни забрави, ще ни обича, както и ние него и че н€кой ден ще се срещнем с него пак.

Ѕлаговест јнтов
≈дно момиче ми дава доста различни сигнали. ≈дин път ме свал€, после ме отблъсква. ћного € харесвам и се опитвам да направ€ по-гол€ма крачка в отношени€та ни. “€ поддава и после пак б€га.  ак си об€сн€вате това?

¬еро€тно това момиче още не усп€ва да определи какво иска от вашата връзка. ј може би не й харесва това, което искате вие? ѕри всички случаи тр€бва да поговорите на тази тема и да се съгласите на този вариант, който предлага дамата.

јнонимна
јз искам да кажа на гаджето си кои неща в него ме дразн€т. —ъщите черти на характера му дразн€т и при€телите му. “ой ще се обиди.  ак да кажа нещата така, че да звуча загрижена за него, а не за мен самата?


¬секи човек решава проблемите си по начина, който до момента е усп€л да научи от другите - семейството, при€телите, познатите. ¬аши€т при€тел използва неподход€щи начини за решаването на своите проблеми, защото с т€х си докарва още по-големи проблеми… ¬ие и при€телите му го забел€звате и затова се дразните. Ќо той сами€т не го разбира и н€ма други навици и идеи за справ€не. «атова вие бихте могла да започнете от това, че да разкажете за н€кой човек с подобно поведение, за да дадете възможност да се види отстрани колко непри€тно изглежда. ј след това да подскажете и по-подход€що поведение за решаването на подобни проблеми.

ћайка и баща
 ак да говорим с детето си, което е момиче на 12 години, за секса?

Ќаистина е хубаво да проведете този разговор по-бързо, докато не са ви изпреварили нейните при€тели, медиите или случайните познати. —ъществува доста гол€м избор от специализирана литература, ко€то можете да намерите в книжарници. ¬ключително и книги за девойки на тази тема, където „разговорът” се провежда от психолог в подход€ща и увлекателна форма. ¬ашата задача просто е да дадете на момичето такава книга и да об€сните, че това са знани€та, които ще € предпаз€т от сериозни грешки в живота.

јлбена
ћо€ при€телка има сериозни проблеми в работата - не се разбира с колегите, и в лични€ живот - всички мъже късат с не€. јз като страничен наблюдател виждам причините за проблемите й. –ешила съм да й посоча причините, за да не повтар€ грешките си.  акво ще ме посъветвате? ƒиректно и точно ли да й кажа какво мисл€, или да опитам с намеци?

јко проблемът вече е толкова дълбок, при€телката ви би тр€бвало да отиде на психологическа консултаци€. «а да й подскажете това, бихте могла да й дадете н€кой пример – подобна случка с ваша позната, ко€то си е подредила живота по този начин. Ќие всички по-добре възприемаме косвени примери, отколкото директивните указани€. ј пон€кога човекът просто не е готов да приеме подобна помощ.

 

ќбучени€

Ќачало ƒруги дейности ѕубликации Ќосенето на очила е психологически навик, можем да се откажем от него